Avtor: zucerkno Objavljeno: 29. 01. 2021

Spremenjena navodila glede verskega življenja

Svete maše z ljudstvom so spet dovoljene pod posebnimi pogoji.

 1. V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina. Družine naj pridejo k sv. maši skupaj in so v cerkvi skupaj. Kjer je več maš naj gredo vsi k isti sv. maši in naj se ne razporejajo saj s tem onemogočajo drugim udeležbo pri sv. maši (1 družina = 1 posameznik!). Prav tako ne hodimo k sv. maši izven domače cerkve.
  Še enkrat: Za udeležbo pri sv. maši je obvezna predhodna prijava! (Kako se prijavim - stran se ažurno dopolnjuje s podatki)
 2. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
 3. Vsi prisotni pri bogoslužju morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.
 4. Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano vsakršno petje, lahko sodeluje organist.
 5. Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
 6. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra..
 7. Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
 8. V cerkvi je dovoljeno zbiranje vernikov za bogoslužje, obrede in molitev. Zbiranje iz drugih namenov (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve itd.) ni dovoljeno, tudi, če bi bilo pred ali po sveti maši.
 9. Zunaj cerkve v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do zadrževanja oz. združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku).
 10. Škofje dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov dovoljenje, da 25. decembra mašujejo štirikrat.
 11. Vsak, ki vstopi v cerkev ali kapelo, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 12. Škofje priporočajo, da na svoje telefone namestite aplikacijo #Ostanizdrav.
 13. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom. Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in TV Exodus.
 14. Spovedovanje je mogoče po urniku v oznanilih ali po osebnem dogovoru z enim od duhovnikov.
 15. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
 16. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju ustrezne zaščite
 17. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 18. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.
 19. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 20. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
 21. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

V kolikor se tekom tedna spremenijo navodila bodisi s strani NIJZ, bodisi škofije, jih bomo seveda upoštevali!