Preskoči na vsebino

nalagam novice...

Duhovna misel ob 22. nedelji med letom

Mt 16,21-27

Dnevi in meseci tečejo. Tako zaključujemo z današnjo nedeljo dve tretjini leta. Nedelje za nedeljo hitijo in tako smo ujeli že dvaindvajseto po vrsti.  
V besednem bogoslužju danes razmišljamo o trpljenju preroka Jeremija.
V evangeliju pa Jezus razodene učencem, da bo  umorjen in tretji dan bo vstal od mrtvih.

Najprej se ustavimo pri preroku Jeremiju iz Stare zaveze. Prerok pravi, da se ni sam izvolil za duhovnega voditelja, ampak ga je v to službo poklical Bog. Nadalje izraža silno trpljenje človeka, ki ga je Bog izvolil, da naj bi oznanjal njegovo besedo, a je zavoljo nje kar naprej preganjan. Gre celo tako daleč, da se pritožuje nad Bogom, češ da ga je preslepil, ko ga je poklical za preroka ter mu s tem nakopal sovraštvo, preganjanje in zaničevanje. Takole toži: "Ves dan sem v posmeh, vsak me zasmehuje. Pod pritiskom trpljenja bi se rad izognil božji volji, a se ne more in pravi: V moji notranjosti je kakor goreč ogenj, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da ga prenesem; ne morem več!" Ta skrivnostni ogenj - znamenje ljubezni, s katero ga je Bog osvojil, da, "preslepil", in znamenje preroškega daru, ki ga je z njim napolnil - - ga proti njegovemu naravnemu nagnjenju priganja, da nadaljuje svoje nehvaležno poslanstvo. To je res sijajen primer, kaj zmore moč božjega delovanja v slabotni stvari.

Še veljavnejši dokaz nam nudi evangelij, kjer Jezus napoveduje svoje trpljenje, kateremu jeJeremijevo trpljenje samo medla predpodoba. "Od tedaj - to je od Petrove izpovedi v Cezareji - je začel Jezus razodevati svojim učencem, da mora iti v Jeruzalem in veliko trpeti. .. in biti umorjen". S prirojeno silovitostjo se Peter takoj upre. Saj tako izrazi mišljenje ljudi vseh časov. Po človeško gledano: Kolikor večji in znamenitejši je kdo, toliko večje uspehe in zmage mora doživljati. Toda Bog ne misli tako in tudi Jezus ne,
saj trdi, da "mora"trpeti, ker je tako Oče sklenil, da svet odreši greha. In zato je Petra ostro zavrnil: " Pojdi od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božjega, ampak na to, kar je človeškega !" Strašno nasprotje med temi besedami in tistimi, ki jih je apostol slišal v Cezareji, ko je izpovedal, da je Jezus Mesija in Bog. Tam mu je rekel: "Blagor ti!" in mu podelil najvišjo oblast v Cerkvi; tu pa ga imenuje satan in ga odkloni. Razlog je samo eden in sicer ta, da se je Peter uprl Jezusovi napovedi glede njegovega trpljenja in smrti. Apostolu je bilo lažje priznati v Gospodu božjega Sina kakor se vdati v to, da bi ga videl umreti kot hudodelca.

Toda, kdor se pohujšuje nad njegovim križem, se pohujšuje nad njim; kdor zametuje njegovo trpljenje, zametuje njega, kajti Kristus je KRIŽANI. Jezus pravi: "Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj."
Po grehu je to edina pot k zveličanju in za posameznike in za Vse ljudi.

Blaženi Anton Martin Slomšek je križanemu Kristusu zložil pri Sv. Križu nad Belimi Vodami, globoko pesem "O sveti križ, življenja luč, o sveti križ, nebeški ključ, ponižno te častimo, zvestobo obljubimo. Naj bo z nami vedno križani Kristus in prosimo ga, da nam vliva pogum in moč v vsakdanjem življenju, da bomo znali križe in težave premagovati.

Vam trpeči bratje in sestre naj Vas Kristus utrjuje v trpljenju, da bi Vas nikoli ne zapustilo upanje na večno življenje.