Preskoči na vsebino

nalagam novice...

Odlok o razširitvi Župnije Cerkno s pridružitvijo Podružnice Svetega Lenarta na Bukovem, Podružnice Svete Uršule v Jagrščah, Podružnice Svetega Tomaža v Novakih, Podružnice Svete Katarine Aleksandrijske v Otaležu, Podružnice Svetega Urha na Ravnah in Podružnice Svetega Jurija v Šebreljah.

Na podlagi Odloka o preureditvi župnij Škofije Koper, ki je bil izdan dne 11. novembra 2017 (št. 979/17), na podlagi kan. 515, § 2 ZCP in Kan. 518 ZCP ter v skladu s sklepom o preureditvi župnij, ki ga je dne 19. oktobra 2016 (št. 1130/16) sprejel duhovniški svet, razširjam Župnijo Cerkno s pridružitvijo Podružnice Svetega Lenarta na Bukovem, Podružnice Svete Uršule v Jagrščah, Podružnice Svetega Tomaža v Novakih, Podružnice Svete Katarine Aleksandrijske v Otaležu, Podružnice Svetega Urha na Ravnah in Podružnice Svetega Jurija v Šebreljah ter podružnice, ki je pripadala dosedanji Župniji Bukovo, to je Podružnice Sv. Ubalda v Orehku, podružnic, ki sta pripadali dosedanji Župniji Otalež, to je Podružnice Sv. Jurija v Lazcu in Podružnice Sv. Nikolaja v Jaznah, in podružnice, ki je do sedaj pripadala Župniji Šentviška Gora, to je Podružnice Marijinega Rojstva na Policah. Vse podružnice so po statusu enakopravne med seboj in z že pripadajočimi podružnicami župnije Cerkno, to je Podružnica Spreobrnjenja Sv. Pavla v Straži, Podružnica Sv. Andreja v Zakrižu, Podružnica Sv. Janeza Krstnika na Planini, Podružnica Sv. Jošta v Trebenčah, Podružnica Sv. Kacijana na Reki in Podružnica Svetega Duha v Labinjah. Odlok stopi v veljavo dne 1. januarja 2018.

Matične in druge župnijske knjige dosedanje Župnije Bukovo, dosedanje Župnije Jagršče, dosedanje Župnije Novaki, dosedanje Župnije Otalež, dosedanje Župnije Ravne in dosedanje Župnije Šebrelje naj se zaključijo z 31. decembrom 2017 in se skupaj z arhivoma dosedanje Župnije Bukovo, dosedanje Župnije Jagršče, dosedanje Župnije Novaki, dosedanje Župnije Otalež, dosedanje Župnije Ravne in dosedanje Župnije Šebrelje hranijo v razširjeni Župniji Cerkno. Vse premoženje dosedanje Župnije Bukovo naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svetega Lenarta na Bukovem. Vse premoženje dosedanje Župnije Jagršče naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svete Uršule v Jagrščah. Vse premoženje dosedanje Župnije Novaki naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svetega Tomaža v Novakih. Vse premoženje dosedanje Župnije Otalež naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svete Katarine Aleksandrijske v Otaležu. Vse premoženje dosedanje Župnije Ravne naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svetega Urha na Ravnah. Vse premoženje dosedanje Župnije Šebrelje naj po skrbno narejenem inventarju premičnin in nepremičnin preide v last razširjene Župnije Cerkno, ostane pa naj v upravi Podružnice Svetega Jurija v Šebreljah. Prihodke podružnic naj razširjena Župnija Cerkno vodi posebej. Razširitev naj se vnese tudi v vse ustrezne državne ustanove.

Naj vas povezuje beseda preroka Zaharija, ki pravi: 'Prebivalci enega mesta pojdejo k prebivalcem drugega mesta in porečejo: Pojdimo prosit milosti Gospoda in iskat Gospoda nad vojskami, tudi jaz pojdem!' (Zah 8,21).

Gospodov blagoslov naj bo nad vami in trajna priprošnja vaše župnijske zavetnice svete Ane in vseh podružničnih zavetnikov.

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof