Tedenski napovednik

  1. Telefonske številke Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami ob vstopu v cerkev zadaj oddajte list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni. Po tem obdobju bodo listki uničeni. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča okužena oseba, bomo telefonske številke posredovali NIJZ, da vas o tem obvestijo.
  2. Obisk bolnikov ob prvem petku: Krnice in Šebrelje četrtek dopoldne; Novaki, Cerkno, Straža, Jazne petek dopoldne.
  3. Molitev po cerkvah ob prvem petku poteka po ustaljenem urniku.
  4. Molitev pred Najsvetejšim bo v soboto od 8.00 do 10.00 v kapeli v župnišču.
  5. Vabljeni na Dekanijsko romanje v Prekmuje med 26. in 28. 8., ki smo ga pripravili namesto romanja v Romunijo, ki smo ga morali odpovedati. Sv. Trojica v Slov. goricah – Sv. Ana v Slov. goricah – sv. Jurij ob Ščavnici - Juršinci – Ljutomer – Krapje – Jeruzalem - Turnišče – Hotiza – Odranci – Renkovci – Murska Sobota. Program je zadaj v cerkvi oz. na spletni strani župnije.
  6. Oklicana sta: Samo Žniderčič, roj. 12. 12. 1992, elektrotehnik, Postaja 15, Most na Soči (Straža) in Martina Jeklar, roj. 10. 1. 1993, mag. varstva narave, Postaja 15, Most na Soči (Straža).