Preskoči na vsebino


ŽGS

Kaj je župnijski gospodarski svet?

Župnijski gospodarski svet je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z Župnijskim pastoralnim svetom.

Kakšne so naloge župnijskega gospodarskega sveta?

Gospodarski svet skrbi v skladu z cerkvenimi določbami, da se sredstva namensko uporabljajo: zlasti dobrodelnost, vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe. Daje mnenje in soglasje za večje naložbe.Print Friendly and PDF