Praznovanje ob godu sv. Katarine v Otaležu

Na sončno nedeljo, 27. novembra je bilo v Otaležu posebej slovesno. Obhajali smo hkrati 1. adventno nedeljo in farni paznik, saj naša zavetnica Katarina Aleksandrijska goduje prav v tem času, 25. novembra. Sveta maša, ki jo je vodil vikar Bogdan Špacapan, je bila res lepa in bogata. Bralci so poskrbeli za različne uvode, združena odrasli in otroški zbor pa sta bogoslužju dodala prav posebno praznično vzdušje. Vikar je pri maši tudi blagoslovil adventne venčke, ki so jih dan prej v pripravi na adventni čas izdelali otroci in mladi. Ob farnem prazniku vsakič še posebej začutimo, kako pomembno je, da znamo poleg dela tudi praznovati. Praznovanje nas združuje in bogati v naši različnosti. Praznovanje rojeva tudi nove vezi in utrjuje že dobro preizkušane. Predvsem pa drži skupaj skupnost, v kateri se trudimo sodelovati ter zanjo razdajati svoje talente. Lepo je, ko smo skupaj.

-------------------------------------------------

Sv. Katarina Aleksandrijska je zavetnica deklet, mladine sploh, tiskarjev, bibliotekarjev, filozofov, pravnikov in znanstvenikov in kot priprošnjica v raznih boleznih.

Čeprav je ta mučenka zelo čaščena in obstajajo o njej številni življenjepisi, vemo o njenem življenju zelo malo zanesljivega. Najstarejše legenda pravi, da je takratni cesar ukazal, da morajo vsi prebivalci darovati bogovom. Katarina, ki je bila kraljevskega rodu, je odšla v svetišče in podžigala kristjane k odporu. Cesar si je na vse načine prizadeval, da bi jo uklonil, toda Katarina je ostala neomajna in cesar jo je vrgel v ječo. Tudi ječa je ni uklonila in cesar jo je obsodil na smrt s kolesi. Toda angeli so Katarino čudežno rešili. Spomin na sv. Katarino je ohranjen tudi v slovenskih legendah in v ljudski pesmi. Pri nas je sv. Katarini posvečeno 35 cerkva. Običajno svetnico upodabljajo s kolesom in z mečem. Goduje 25. novembra.

Povzeto po: https://svetniki.org/sveta-katarina-aleksandrijska-mucenka, dostop: 27.11.2022