Srečanje bralcev Idrijsko-cerkljanske dekanije v Cerknem

Povabilo v oznanilih se je glasilo: Dekanijsko srečanje bralcev Božje besede bo v Cerknem v soboto 25. 1. 2020 med 15.00 in 17.00. Gost srečanja bo dramski in filmski igralec Pavle Ravnohrib. Na srečanje vabljeni vsi redni in občasni bralci Božje besede pri bogoslužju, kot tudi vsi, ki radi prebirate Sveto pismo in ljubitelji slovenske besede.

In odzvali smo se v velikem številu. Okrog 60 bralcev z različnih koncev dekanije je prisluhnilo iskrivim in premišljenim besedam g. Ravnohriba. Prejeli smo tako konkretna priporočila, kot tudi situacijam in krajem primerne nasvete. Pa tudi smeha ob vsem tako znanih nerodnostih ni manjkalo :-). Predvsem pa nam je položil na srce, da je biti bralec poslanstvo, ki ga moramo opravljati z vso odgovornostjo. In smo dolžni prebirati in premišljevati Božjo besedo, predvsem pa se zavestno pripraviti pred vsakim branjem. Razumeti Božjo besedo in jo pravilno podati tudi drugim je osnovna naloga vsakega bralca. Dve uri sta minili mimogrede in dobro smo si zapomnili besede, da bo g. Ravnohrib rad še prišel v naše kraje, če ga bomo povabili. Brez dvoma se še srečamo.