Obnova zvonika v Orehku 2017

Tako pa je letos potekala obnova zvonika v Orehku. Fotografije stanja pred in po obnovi.