Medžupnijsko srečanje ŽPS 2016

V soboto, 12. novembra 2016, smo se člani vseh sedmih ŽPS na cerkljanskem območju zbrali v župnišču v Cerknem, da bi skupaj zastavili cilje in naredili dober načrt za tekoče pastoralno leto. Po duhovni misli kaplana Gašperja Lipuščka in uvodnem nagovoru župnika Mateja Kobala smo se razdelili v tri pogovorne skupine. Mladi, družine in ostareli (odmaknjeni) so bili tema naših debat in ni manjkalo tako podrobne analize stanja v župnijah, kot tudi idej, kaj bi lahko še ponudili in izboljšali. Skupne ideje smo izoblikovali v uresničljive sklepe, ki smo jih predstavili vsem zbranim na plenumu, ki je sledil delovnim skupinam. Obvezali smo se predlagane sklepe v tem pastoralnem letu uresničiti, tako po župnijah kot v skupnem medžupnijskem prostoru. Zaželeli smo si, da bi predvsem naša lastna odgovornost botrovala temu, da bomo znali vztrajati pri sprejetem in predlagati ter tudi udejanjati konkretne naloge.