Cecilijanka 2013

V soboto, 30. 11. 2013, smo se v cerkvi svete Katarine v Otaležu zbrali pevci, pevke in zborovodje cerkljanskih župnij , da s skupnim petjem počastimo Boga in prosimo našo zavetnico sveto Cecilijo milosti in zmogljivosti, da bi iz naših glasilk oziroma preko njih še naprej izvabljali angelske glasove, ki jim z izbrano besedo rečemo cerkvena glasba.

To je bilo praznovanje cerkvenih pevcev in pevk, oseb, katere je Bog obdaril s posebnimi milostnimi darovi občutka za lepo, okusa za prijetno, iznajdljivosti za novosti, veselja za skupne podvige.

Cerkveni pevec pa ne poje ne Cerkvi ne človeku, ampak najprej Bogu. Šele na drugem mestu je želja in zavest, da s cerkveno glasbo nudimo tudi poslušalcu pomoč pri odkrivanju Boga in češčenju njegove neskončnosti.

Sv. Avguštin o lepem petju govori takole: kdor lepo poje, dvakrat moli. Ker je Bog najvišja resnica in najočarljivejša lepota, je petje lepo takrat, ko slavi Boga, ker iz Njega črpa in se Vanj zateka.

Pri sveti maši smo se  zahvalili Bogu za talent, ki nam ga je podaril, da z njim slavimo Njegovo veličastvo, in ga prosili blagoslova pri nadaljnjem petju. Zelo prisrčne in spodbudne so bile besede gospoda župnika Zorana, ki je s svojimi besedami poudaril naše poslanstvo in vrednost sodelovanja tako pri nedeljskih bogoslužjih kot pri slavjih cerkvenih praznikov.

Po končanem bogoslužju smo prijetno druženje nadaljevali v župnišču, kjer smo ob pripravljenih dobrotah še malo poklepetali in tudi skupaj zapeli nekaj slovenskih ljudskih pesmi in pesmi Mariji v čast.