Otroci sv. Ane - 1.srečanje 2013-2014: Jezus blagoslavlja otroke

Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo z otroki sv. Ane začeli spoznavati zgodbe Svetega pisma.

Prvič smo se zbrali v soboto, 12. oktobra 2013. Po uvodnem pozdravu s petjem pesmi Dober dan vsem skupaj in vsakemu otroku posebej, smo spoznali Sveto pismo. Župnik Zoran nam je najprej ob čudoviti sliki predstavil zgodbo o Jezusu, ki je k sebi vabil otroke in jih blagoslavljal. Nato nas je povabil v kapelo in nam pokazal Jezusa na sliki in v tabernaklju. Vsak otrok se je v tišini srečal z njim in ga skritega v hostiji spoštljivo pobožal. Sledila je skupna dramatizacija zgodbe iz Svetega pisma: ponazorili smo tek otrok različnih velikosti in njihovih staršev k Jezusu. Tako kot Jezus v zgodbi je tudi župnik vsakega otroka posebej pokrižal in blagoslovil. Zapeli in zaplesali smo pesem Jezusa imamo radi in zmolili Sveti angel ter se priporočili našemu Prijatelju v varstvo.