Medžupnijsko srečanje ŽPS 2013

Medžupnijsko srečanje pastoralnih svetov vseh župnij, ki so upravljane iz Cerknega, je letos potekalo v soboto, 28.9.2013. Tokrat smo se prvič zbrali v novem župnijskem domu v Cerknem, za katerega upamo, da bo v prihodnje še večkrat lahko gostil take in podobne medžupnijske dogodke. Okrog 40 nas je skupaj z župnikom Zoranom in kaplanom Gašperjem najprej počastilo Najsvetejše v hišni kapeli. Kako se čutim osebno poklican, s katerimi talenti Bog mene vabi v služenje, kakšen kristjan sem? So naša občestva podobna nomadom, vagabundom, turistom ali romarjem? Dovolj iztočnic smo v hišni kapeli prejeli, da smo po jutranji kavi in pecivu svoje misli lahko delili s sodelavci v delovnih skupinah.

Naši pogovori so bili tokrat usmerjeni v novonastalo situacijo v naših župnijah. Župnik, kaplan in mašni pomočnik so z letošnjim letom razpeti med vseh sedem župnij cerkljanske občine. Kje imamo laiki rezerve, ki jih lahko sprostimo in bodo v pomoč za nemoteno delovanje naših občestev? Po živahnih debatah smo strnili svoje predloge in jih prenesli nazaj na skupni del srečanja. Vsaka skupina je predstavila svoje delo in iz tega so nastali sklepi, ki nam bodo v pomoč in oporo v prihajajočem pastoralnem letu.

Skozi pogovore in kasnejše druženje je bilo začutiti, da nam ni vseeno za naše župnije in skupnosti. Zavezali smo se k aktivni gradnji občestev, pridobivanju novih sodelavcev in usposabljanju vseh, ki si tega želijo. Čeprav nas v našem vsakdanu ločujejo mnoge grape, ovinkaste ceste in strmine, pa smo lahko zelo močno povezani v duhovnem življenju ter tako našo zagnanost in voljo pretvorimo v iskrivo življenje po naših župnijah. Nov župnijski dom in župnijska dvorana pa nam dajeta priliko, da se še večkrat srečamo tudi na medžupnijskih srečanjih z različnimi vsebinami, ki upamo, da jih bomo skozi leto lahko ponudili oz. obiskali. Bog, dobrih sodelavcev nam daj!

----------------------------  -------------------------  ---------------------------

Temu poročilu domači župnik dodaja sledeče: Zahvaljujem se vsem udeležencem na medžupnijskem pastoralnem svetu za izredno razumevanje in podporo pri delu mene in kaplana. Čeprav pride kdaj do neljubega dogodka ali srečanja, sem vsem sodelavcem hvaležen za vašo podporo in pripravljenost za sodelovanje. Skupaj bomo zmogli tudi nove izzive, ki so pred nami. Edinost in podpora je temelj vsakemu delu in garant za blagoslov.