Opremili smo prvo učilnico - 23. januar 2013

Danes smo dobili mize in stole za prvo učilnico, preselili smo tudi pisarno. Odslej je župnijski urad zopet na Sedejevem trgu 1. Hišnega telefona še ni, zato boste župnika lažje dobili na prenosni telefon.