Otroci sv. Ane - 3.srečanje 2012-2013: Božična zgodba

V soboto, 22. 12. 2012, smo na 3. srečanju otrok sv. Ane spoznavali in doživljali Božično zgodbo. Najprej nam je zgodbo o Jezusovem rojstvu župnik Zoran prebral iz Svetega pisma, potem pa smo dogajanje doživeli še ob projekciji ilustracij z računalnika in s petjem pesmi Poslušajte vsi ljudje. Vsak otrok je izdelal svojo ovčko iz volne in papirja.
Na koncu srečanja smo vsi skupaj odšli v cerkev, kjer smo si ogledali postavljene jaslice in se dogovorili za sodelovanje pri otroški božični maši, ko bomo vanje položili svoje ovčke. Ob slovesu je župnik Zoran vsakemu posamezniku podaril podobico svete družine z molitvijo za blagoslov doma in družine.

Z otroki, ki smo spoznavali Božično zgodbo in ustvarili svoje ovčke, smo sodelovali pri otroški božični maši v ponedeljek, 24. 12. 2012, ob 17. uri. Pred začetkom daritve smo v vlogi pastirjev z ovčkami v naročjih počepnili na tla v prezbiteriju cerkve. Po kratki uvodni pripovedi župnika Zorana, ki je predstavil skrivnostno dogajanje Božične noči, so se prižgale luči. Otroci in animatorke – pastirji smo počasi vstali in odšli k jaslicam, vanje položili svoje ovčke ter s poklekom počastili novorojenega Jezusa.