Avtor: zucerkno Objavljeno: 29. 11. 2012

Kateheti

Katehetsko pastoralna šola, kot nadaljevanje sodelovanja v domači župniji, nam je že kakšno leto nazaj rodila nekaj novih pastoralnih sodelavcev, usposobljenih tudi po strokovni plati za oznanjevanje Jezusove blagovesti. Veseli smo Marije, Jureta in Alojzije, ki poleg domačih dveh duhovnikov z vso skrbnostjo poučujejo verouk in tako s svojo življenjsko držo in poslanstvom s strani škofa pričujejo in učijo. Katehet je veroučitelj, ki prinaša otrokom ljubezen do Boga, do Cerkve, do Svetega pisma in zakramentov. In je predstavnik ljubezni, ki jo Bog želi posredovati nam ljudem.

Verouk ni samo informacija o veri, ampak je vključevanje v življenje po veri, je okušanje vere kot radostne drže, je življenjski stil. Tega se seveda moramo vsi učiti. Zato smo tudi duhovniki in kateheti sami najprej učenci, ki zajemamo iz Jezusovega vodnjaka živo vodo, potem pa jo želimo ponuditi tudi tistim, ki so nam zaupani.

Hvaležni smo Bogu in Cerkvi, da smemo biti vključeni v to sveto nalogo posredovanja veselega oznanila o odrešenju. Zavedamo se, da nismo popolni, kakor tudi apostoli niso bili popolni, a so zaradi Božje milosti premaknili svet. Zato molite za nas, da bomo, ne s svojo močjo, ampak z močjo Duha, ogrevali srca otrok za vero, ki prinaša polnost življenja.