Župnija Novaki

Cerkev sv. Tomaža v NovakihŽupnija Novaki se razprostira na območju iz Cerkna proti Črnemu vrhu in se v središču vasi ponaša z župnijsko cerkvijo sv. Tomaža.

Pretekli dogodki v župniji Novaki

Cerkev svetega Tomaža v Novakih

Cerkev, ki je prvotno stala malo nižje od sedanje, je prvič omenjena že v zapisih vizitatorja iz leta 1570. Zapis ob vizitaciji leta 1755 pa omenja, da si je g. arhidiakon ogledal cerkev in ugotovil, da je prenevarna za bogoslužje in da se lahko poruši, zato je določil lokacijo za novo cerkev. Leta 1758 so začeli graditi današnjo cerkev sv. Tomaža. Na oboku med ladjo in prezbiterijem je danes zapisana letnica 1762, ko je bila cerkev sezidana in proglašena kot zakramentalna.

Glavni oltar in cerkvena ladja s koromOsnova cerkve je glavna ladja s korom in prezbiterijem. Na desni strani prezbiterija je zakristija. Restavrirana je bila v letih 1887/88. Leta 1899 so popravili streho in cerkev na novo prebarvali. Med drugo svetovno vojno je zaradi nemškega bombardiranja pogorel zvonik, poškodovan je bil tudi obok ladje ter stene. Novo špico so na zvonik postavili leta 1959.

V letih 2001 in 2002 se je na cerkvi izvajala popotresna obnova.

Glavni in stranska oltarjaKdaj je bil izdelan glavni oltar sv. Tomaža v prezbiteriju, ni znano, je pa bil prvič prenovljen leta 1881. Obnovil ga je Anton Žonta iz Sp. Idrije. Leta 1897 sta bila izdelana kipa na glavnem oltarju (sv. Pavel in sv. Peter, delo Jožefa Šubica iz Gorenje vasi) in angela – keruba. V glavni ladji je na levi strani oltar Brezmadežne Device Marije, ki je bil narejen leta 1889. Na desni strani pa je oltar sv. Florjana. Kdaj je bil izdelan, ni znano, bil pa je leta 1895 prenovljen. Na sredini ladje sta na levi in desni strani spovednici. Nad desno spovednico je slika sv. Tomaža, izdelana leta 1882, nad levo pa lesen križ z vencem lučk.

Na levi strani križa je kip Brezmadežne Device Marije iz leta 1901, na desni strani pa kip Srca Jezusovega iz leta 1926. Pod korom na levi strani ladje je krstni kamen.

Nov daritveni oltar in tlak v prezbiterijuLeta 2012 je ob 250-letnici župnijske cerkve upokojeni škof Metod Pirih posvetil novo oltarno mizo in blagoslovil nov ambon ter tlak v prezbiteriju.

Kor krasijo mogočne orgle, ki so bile postavljene leta 1943, izdelal jih je Valiček. Med drugo svetovno vojno so bile poškodovane, obnovljene pa leta 1951.  Trenutno ne služijo svojemu namenu, saj bi jih bilo potrebno v celoti obnoviti. Prve orgle pa so bile postavljene leta 1852, izdelal jih je Lipnik.

Leta 2005 je bil obnovljen križev pot, ki je bil izdelan leta 1872 in je bil med nemškim bombardiranjem poškodovan. Ohranjenih je bilo 10 slik in 9 okvirjev. Manjkale so slike V., VIII., IX., X. postaje z okvirji ter slika XI. postaje. Ohranjene slike in okvirji so bili potrebni konservatorskega – restavratorskega posega. Manjkajoče slike so bile na novo poslikane s posnemanjem avtorskega stila. Okvirji pa so na novo pozlačeni z zlatim prahom. Križev pot je bil blagoslovljen 9. 10. 2005.

ZvonoviV zvoniku so štirje zvonovi in mali zvonček “navček”. Veliki zvon je bil ulit leta 1855. Leta 1947 je bil prelit. Trije zvonovi pa so bili posvečeni leta 1993 in 1995. Uliti so bili v livarni v Žalcu.

Sveti Tomaž je bil eden izmed dvanajstih apostolov. V vstalega Kristusa ni hotel verjeti, dokler se ni z njim srečal. Postal je simbol za vse rodove, simbol človeka, ki dvomi, okleva in se težko odloči za vero, ko pa se odloči, jo sprejme z vso vdanostjo in zvestobo.

God apostola Tomaža so od 6. stoletja dalje obhajali 21. decembra, od leta 1969 pa ga obhajamo 3. julija. Od leta 2011 tudi župnija Novaki na ta dan obhaja god svojega farnega zavetnika. Svetega Tomaža navadno upodabljajo s sulico, pogosto pa ima v rokah tudi kotno merilo stavbenikov. To je zaradi legende, ki pripoveduje, da je izrisal načrt za prelepo palačo v Indiji. Zaradi te legende častijo svetega Tomaža kot svojega zavetnika arhitekti, zemljemerci, geometri, zidarji, kamnoseki in tesarji.

Sveti Tomaž, izprosi nam trdno vero!

VIR; Novaška kronika – Katapan, knjižica “250 let cerkve sv. Tomaža”, internetna stran župnije Novaki
Foto; Janko Razpet