ŽGS

Kaj je župnijski gospodarski svet?

Župnijski gospodarski svet je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z Župnijskim pastoralnim svetom.

Kakšne so naloge župnijskega gospodarskega sveta?

Gospodarski svet skrbi v skladu z cerkvenimi določbami, da se sredstva namensko uporabljajo: zlasti dobrodelnost, vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja ter za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe. Daje mnenje in soglasje za večje naložbe.