Avtor: zucerkno Objavljeno: 19. 11. 2011

Cecilijanka 2011

Lanska cecilijanka je dobila svojo nadaljevanko. Letos smo praznik sv. Cecilije obeležili v Šebreljah v soboto, 19. 11. 2011.Zbrali smo se pevci vseh petih župnij, iz Cerkna, Šebrelj, Otaleža, Novakov in Jagršč. Cerkljanski zborovodja Pavle je pred mašo skušal uglasiti pevce vseh petih župnij ob spremljavi šebreljske organistke Ane.

Pri maši je župnik poudaril pomen liturgije. Pevci z vstopno pesmijo pripravljajo naša srca na srečanje z Gospodom, z Gospod usmili se, poudarijo, kako smo vsi potrebni Božjega usmiljenja, potem pa zadoni Slava Bogu na višavah, ki daje v bogoslužju vso čast gospodu. Pri darovanju nas pevci spomnijo, da poleg kruha in vina darujemo Gospodu tudi vse naše radosti, saj je on naša največjo radost in svoje bridkosti, saj je on trpel največjo bridkost. Pri obhajilu nas njihova pesem spomni da smo mladike na trti; da tebe ljubi moja duša, da je to trenutek, ko ponižno vsi pokleknemo. Ob sklepu nas največkrat marijina pesem spomni, da bi tudi v vsakdanjem življenju po Marijinem zgledu živeli Gospodovo besedo. Pevci torej ne mašijo lukenj pri sveti maši, ampak poudarjajo pomen liturgije.

Po maši smo se vsi preselili v gasilski dom Šebrelje. Skrbne gospodinje so nam pripravile prijetno pogostitev, ki je bila priložnost za druženje in pesem. Sklenili smo, da se vsi cerkveni pevci zopet srečamo naslednje leto ob godu svete Cecilije in to v župniji Novaki, ki bo naslednje leto obhajala 250 let župnije.

Hvaležni smo vsem pevcem, zborovodjem in organistom, ki svoje talente podarjajo župnijski skupnosti s petjem v cerkvenem zboru ali pri ljudskem petju. Petje v zboru je privilegij, saj nam je Gospod dal dar, ki ga s pridom uporabljamo za služenje v župniji, je pa tudi napor, saj zvestoba zboru zahteva od župljanov zvestobo in mnoge odpovedi. Zato res iskrena zahvala vsem ki gojite ljubezen do Boga in svojih župnij prav preko cerkvenega petja. Kot majhno priznanje je župnik ob koncu vsem pevcem podaril marijanski koledar.

Kjer je pesem, tam je edinost; kjer je pesem, tam je sloga, kjer je pesem, tam je molitev!, je poudaril župnik v nagovoru z željo, da bodo pevci res tesni sodelavci v župniji.

Sveta Cecilija, prosi za nas!

Tako pa nas je sv.Jurij zbral pod svojim okriljem.