Avtor: arhiv Objavljeno: 21. 11. 2010

Medžupnijska KARITAS Cerkljanske - ob tednu Karitas

Medžupnijska Karitas Cerkljanske je dejavna na področju vseh župnij v Občini Cerkno: Cerkno, Novaki, Šebrelje, Jagršče, Otalež, Bukovo, Ravne in Orehek in ima okrog 20 bolj ali manj rednih sodelavk in sodelavcev, občasno se pridružijo tudi drugi. Duhovni vodja je kaplan g. Boštjan Fegic, voditeljica pa Katarina Filipič. Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas.

In kaj je naše delo? Pomoč družinam (letos smo razdelili okrog 3.000 kg hrane iz evropskih rezerv), dvema družinama smo pomagamo pri plačilu šolske prehrane, nekaterim smo pomagali pri plačilu položnic za elektriko, nabavo nujne hrane, itd) Pomoč otrokom (37 družin je prejelo zvezke in bone iz akcije Otroci nas potrebujejo) Pomoč starejšim in bolnim se nanaša na občasne obiske na domovih in ustanovah, vsaka župnija pa je pripravila srečanje za starejše.

Kako dobimo potrebna sredstva? iz proračuna občine prostovoljni prispevki nabirke za nedeljo Karitas in na Vel. četrtek

Bi lahko storili več? Bi, če bi imeli primerne prostore za skladiščenje hrane in za sprejem prosilcev pomoč. Če bi imeli več sredstev (prostovoljne prispevke lahko oddate v župnišču ali sodelavcem, nakažete na TRR župnije z navedbo namena Karitas, lahko pa darujete ob namenskih nabirkah€Ś Hvala za vsak dar! Če bi imeli sodelavce po vseh vaseh, ki bi dobro poznali stanje in bi opozarjali na stiske ki bi jih skupaj pomagali blažiti. (Katarina Filipič)