Župnijska oznanila

SVETE MAŠE V TEDNU OD 02. 10. – 09. 10. 2022

27. NAVADNA

ROŽNOVENSKA

NEDELJA

2. OKTOBER

Novaki

Šebrelje

Bukovo

Cerkno

Otalež

 

Jagršče

08.30

08.30

08.30

10.00

10.00

 

11.30

Bogoslužje Božje besede

+ Viktor Rejec in + Klemenčič, Obl. vrh 31

+ Štefanija in Andrej Brišar, Bukovski vrh 6

+ Lucija in Pavel Kosmač, Zakriž 6

Za telesno, duhovno in duševno zdravje, Otalež 28

Za žive in ++ župljane

Pon, 3. 10.

Frančišek Borgia

Cerkno

Novaki

 

18.00

18.00

8. dan + Pavla Frelih, Cerkljanski vrh 27

+ Marija Purgar in Ivanka Sedej, GN 11

+ starši Vida in Peter Peternelj, DN 11

Torek, 4. 10.

Frančišek

Cerkno

 

Šebrelje

18.00

 

18.00

+ Franc Hojak, Straža 5

+ Marija Bavcon, Bevkova 2a

+ Danilo Božič, Reka 2

Sreda 5. 10.

Favstina

Zakriž

Bukovo

18.00

18.00

8. dan + Marija Seljak, Zakriž 18

8. dan + Zorka Mavrič, Bukovo 14

+ Jeram, Bukovo 36

Četrtek, 6. 10.

Bruno

Cerkno

Šebrelje

18.00

18.00

+ Jože in Frančiška Močnik, Poljane 22

+ Vojska, Šebrelje 20

Petek, 7. 10.

Rožnovenska Mati Božja

Cerkno

Otalež

18.00

18.00

+ Franc Jereb, Planina 27

+ Zajc, Jazne 17

Sobota, 8. 10.

Benedikta

Planina

Orehek

Ravne

Cerkno

11.00

16.30

18.00

18.00

Za Božji blagoslov ob začetku skavtskega leta

+ starši in brat Stane Kranjc, Jesenica 30

+ Vid Pirih, Ravne 9

8. dan + Pavla Raspet, Zakriž 25

28. NAVADNA

ROŽNOVENSKA

NEDELJA

9. OKTOBER

Novaki

Šebrelje

Bukovo

Cerkno

Otalež

Jagršče

Zakriž

08.30

08.30

10.00

10.00

10.00

11.30

15.00

+ Marija Bevk, DN 15

+ starši Vojska, Šebrelje 78

Za srečo in v dober namen, Bukovo

+ Pavla in Jože Balažic, Straža 30

Bogoslužje Božje besede

Za žive in ++ župljane

V zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo

Kjer sta zapisana dva mašna namena je eden darovan drugje.

Župnijska oznanila za tisk