Župnijska oznanila

SVETE MAŠE V TEDNU OD 24. 09. – 01. 10. 2023

25. NAVADNA

NEDELJA

 

24. SEPTEMBER

Novaki

Šebrelje

Bukovo

Cerkno

Otalež

Jagršče

08.30

08.30

08.30

10.00

10.00

11.30

Za žive in + župljane

+ Črnilogar, Šebrelje 74

Bogoslužje Božje besede

Za nove duhovne poklice

Po namenu

V zahvalo angelom varuhom, Id. Krnice 5a

Poned., 25. 9.

Sergij

Novaki

Cerkno

19.00

19.00

8. dan + Janja Lahajnar, DN 23

30. dan + Natalija Čufer, Goriška 27

Torek, 26. 9.

Kozma in Damjan

Otalež

Šebrelje

 

15.00

19.00

Pogrebna + Vlasta Simonič, Plužnje 13

+ Matilda Klemenčič, Šebrelje 52

+ Janez Rojc, Šebrelje 19a

Sreda 27. 9.

Vincencij

Police

Cerkno

18.00

19.00

+ Ignac in Andrej Lipušček, Police

+ Anton in starši Primožič, Cesta na Plužne 6

Četrtek, 28. 9.

Venčeslav

Šebrelje

 

Cerkno

19.00

 

19.00

V zahvalo, Šebrelje 50a

V zahvalo in priprošnjo, Šebrelje

+ Tatjana in starši Bavcon, Bevkova 10

Petek, 29. 9.

Mihael, Gabrijel in Rafaelj

Orehek

Otalež

19.00

19.00

Po namenu

+ starši Zajc, Lazec 19 dar Jazne

+ starši Kacin, Plužnje 12

Sobota, 30. 9.

Hieronim

romanje

Ravne

Cerkno

 

17.30

19.00

 

Po namenu

+ Marija Šinkovec, dar Jeram Poljane

26. NAVADNA

ROŽNOVENSKA

NEDELJA

 

1. OKTOBER

Novaki

Šebrelje

Bukovo

Cerkno

Otalež

Jagršče

08.30

08.30

08.30

10.00

10.00

11.30

Bogoslužje Božje besede

Po namenu

Obl. + Zorka Mavrič, Bukovo 14

Obl. + Lucija Kosmač, Zakriž 6

Za nove duhovne poklice

V zahvalo Materi Božji, Id. Krnice

Kjer sta zapisana dva mašna namena je eden darovan drugje.

Župnijska oznanila za tisk