Medžupnijsko glasilo Živi VrelecMedžupnijsko glasilo je začelo izhajati v letu 2011. Prva številka je bila izdana ob božiču 2011. Vabimo morebitne interesente za sodelovanje, da nam svoje zanimanje sporočijo na naslov zivi.vrelec@gmail.com. Na istem naslovu bomo veseli tudi kakršnegakoli komentarja na vsebino in podobo glasila. Dobrodošli pa so tudi vsi predlogi. Kliknite na spodnje slike za ogled glasil v .pdf obliki.                http://zupnija-cerkno.rkc.si/index.php/content/display/293